زمینه فعالیت:

  • بازی های مجازی

نام مسئول:

  • شایان هاشم پور

تعداد کارکنان:

  • 1 نفر

سابقه فعالیت:

  • تابستان 1400

ساعت کاری:

  • 9 صبح الی 24

شماره همراه:

  • 09031275660