ایستگاه 30 آتش نشانی با ریاست علی چراغی در منطقه 1 عملیات آتش نشانی تهران -گستره مناطق 5، 21 و 22-  داخل پارک جنگلی چیتگر واقع شده است.

این ایستگاه لاین شرق به غرب آزادراه تهران – کرج از کوهک تا حوالی 76 و در لاین غرب به شرق تا سر کمربندی آزادگان را تحت پوشش دارد.

نشانی ایستگاه 30 آتش نشانی:

منطقه 22، پارک جنگلی چیتگر

شماره تماس:

44909141 – 021

44909143 – 021