ایستگاه 44 آتش نشانی با ریاست حمید اکبری در منطقه 1 عملیات آتش نشانی تهران -گستره مناطق 5، 21 و 22–  در کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج واقع شده است.

این ایستگاه جاده مخصوص به سمت غرب از کیلومتر 15 (خ 53) الی کیلومتر 22 هردولاین، جاده مخصوص به سمت شرق از پل سه راهی سنگی الی پل ایران خودرو هر دو لاین، آزادراه تهران – کرج به سمت تهران از پمپ بنزین آفتاب الی بلوار ایران خودرو، جاده قدیم به سمت شرق از پل سه راهی سنگی الی دوربرگردان بعد از بلوار ایران خودرو و جاده قدیم کرج به سمت غرب از بلوار ایران خودرو الی تقاطع جاده مخصوص را تحت پوشش دارد.

نشانی ایستگاه 44 آتش نشانی:

کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج

شماره تماس:

44984442 – 021

44981963 – 021

44981964 – 021