باشگاه کارن غرب با زیربنایی بالغ بر 200 مترمربع در سرای محله شریف واقع در منطقه 22 شهرداری تهران قرار گرفته است.

این باشگاه در رشته های بدنسازی، کار با دستگاه و پیلاتس مشغول به فعالیت می باشد.

نشانی باشگاه کارن غرب:

منطقه 22، شهرک دانشگاه شریف، خیابان تهران، خیابان عباسی پور، سرای محله شریف

شماره تماس:

44993607 – 021