شهرک گلستان

نشانی:

منطقه 22، شهرک گلستان، بلوار امیر کبیر، نبش کوچه گلفام، پلاک 2

کدپستی:

1494813441

شماره تماس:

44760945 – 021

فکس:

44760947 – 021

درباره بانک دی

بانک دی براساس قانون اجازه تأسیس بانک های غیر دولتی، در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین با رعایت سایر قوانین جاری، با هدف تسهیل و فراهم ساختن امکان مشارکت گسترده و فراگیر ملی و مردمی در تمامی فعالیت های سازنده و موجه اقتصادی و مالی بویژه در زمینه های پولی، مالی و بانکی تشکیل گردیده است.
این بانک در راستای تحقق اهداف خود، کلیه عملیات مجاز پولی، مالی و بانکی (ریالی و ارزی) در چارچوب قوانین و مقرارت جاری کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا را در حوزه جغرافیایی مورد عمل خود، به انجام می رساند.