شهرک گلستان

نشانی:

منطقه 22، شهرک گلستان، بلوار امیر کبیر، پلاک ۹۵

کدپستی:

۱۴۹۶۲۱۱۱۱۱

شماره های تماس:

۴۴۹۲۵۴۰۶ – 021

۴۴۹۲۵۸۱۹ – 021

۴۴۹۲۵۰۴۲ – 021

فکس:

۴۴۹۲۵۷۱۴ – 021

درباره بانک قرض الحسنه مهر ایران

در دیماه سال  ۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، باتوجه به شاخص های مطلوب و شایسته بانک قرض الحسنه مهرایران در حوزه های مختلف بانکداری با اعطای مجوز رسمی، فعالیت این بانک را دائمی کرد.

بانک قرض الحسنه مهر ایران از جمله نهادهای پولی و مالی کشور می باشد که در راستای حرکت به سوی عملیات بانکداری اسلامی تشکیل شده است .