شهرک گلستان

نشانی:

منطقه 22، بلوار امیر کبیر، بین خیابان های گلها و کاج

شماره تماس:

021-44751525

فکس:

021-44704003

درباره بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با سرمایه ای بالغ بر  3500 میلیارد ریال، در سال 1384 تاسیس گردید. در حال حاضر سرمایه این بانک 65.520 میلیاردریال می باشد.

نخستین شعبه بانک پاسارگاد در آذر ماه سال1384 در شهر مشهد به‌طور رسمی افتتاح گردید. جامعه مؤسسان این بانک مشتمل بر یک مجموعه مرکب از 130نفر از انجمن‌های علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی، 130هزار نفر از اشخاص حقیقی متخصص در امور بانکی، مالی و سرمایه و همچنین مؤسسات اقتصادی و صندوق بازنشستگی، گروه صنعت، گروه پیمانکاران، 160 نفر از انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران در بخش مسکن، 300 نفر از پزشکان متخصص و گروه مهندسان است.

بانک پاسارگاد 1/5 میلیون نفر سهام دار داشته و  دارای 340 شعبه فعال در تهران و شهرستان‌ها می باشد.