نام دفتر:

93301039

نشانی:

منطقه 22، بلوار المپیک، خیابان 27، پلاک 18

شماره تماس:

44139330 – 021

درباره دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گامی مهم در راستای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و توسعه حکومت الکترونیک در کشور بوده و این امکان را فراهم آورده است تا افراد جهت طرح دعوا بدون مراجعه به محاکم یا دادسراها به صورت الکترونیکی و به یکی از دو شیوه ذیل اقدام نمایند:

  • درگاه خدمات الکترونیکی:

در این روش مراجعه کننده با ورود به درگاه خدمات الکترونیک قضایی (به آدرس: www.adliran.ir) جهت ثبت دادخواست/شکواییه اقدام نموده و پس از تکمیل اطلاعات مورد نظر، با دریافت کد رهگیری به نزدیکترین دفتر خدمات قضایی مراجعه می نماید و پس از احراز هویت، ارائه مدارک، منضمات و پرداخت هزینه های مربوطه دادخواست یا شکواییه به مرجع صالح ارسال می گردد.

  • دفاتر خدمات الکترونیک قضایی:

مراجعه کنندگان می توانند پس از انتخاب نزدیکترین دفتر خدمات قضایی با ارائه اطلاعات و مدارک مورد نیاز دادخواست/شکواییه خود را طرح نمایند. متصدی دفتر، مدارک و اطلاعات مربوط را از شخص دریافت کرده و در دفتر ثبت می نماید. پس از وارد نمودن تمامی اطلاعات و محاسبه هزینه دادرسی، متصدی دفتر از دادخواست نهایی شده، چاپ تهیه نموده و به تایید شخص می رساند و در نهایت پس از پرداخت هزینه دادرسی به مرجع قضائی صالح رسیدگی کننده به دادخواست، ارسال می نماید.