نام مجتمع:

22

نوع شعبه:

عمومی

نوع پرونده:

رایی

ساعت کار:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15 الی 19

نشانی:

منطقه 22، پیکان شهر، بعد از مرکز بهداشت و درمان، بلوک 61

شماره تماس:

44180969 – 021

صلاحیت رسیدگی مجتمع 22:

  • جرائم تا سه ماه حبس و 30 میلیون ریال جزای نقدی
  • وراثت
  • مهر و موم
  • تحریر ترکه
  • دعاوی مالی تا 50 میلیون ریال
  • تخیله اماکن مسکونی، تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد
  • تامین دلیل
  • تخلفات رانندگی

درباره شورای حل اختلاف؛

شوراهای حل اختلاف به موجب قانون برنامه سوم توسعه و به منظور کاستن از مراجعات مردم به دادگاه ها و در جهت توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل مسائلی که مبنا و ماهیت قضایی نداشته و یا ماهیت قضایی آن پیچیدگی کمتری دارد، ایجاد شده است.

هر شورای حل اختلاف از دو عضو اصلی و یک عضو عل البدل تشکیل شده است که با پیشنهاد رییس کل دادگستری توسط رییس مرکز امور شوراها منصوب می‌شوند. در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند فعالیت می‌کنند که ممکن است همزمان عهده دار امور چند شورا نیز باشند.

هدف این شوراها، حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی است که تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌شود.