زمینه فعالیت:

  • ملزومات حیوانات خانگی

نام مسئول:

  • میلاد صالحی

نام مسئول مستقر:

  • نیما اسدپور

سابقه فعالیت:

  • از سال 1398

ساعت کاری:

  • نامشخص (با هماهنگی قبلی)

فروش اینترنتی:

  • دارند

شرایط ارسال محصولات:

فروش ویژه و جشنواره:

  • در مناسبت های خاص

شماره تماس:

09104440187