زمینه فعالیت:

  • خشکشویی

نام مسئول:

  • هاشم دیداری

نام مسئول مستقر:

  • حسین تقی نژاد

تعداد کارکنان:

  • 2 نفر

سابقه فعالیت:

  • 12 سال

ساعت کاری:

  • 8 صبح الی 21

شرایط ارسال محصولات:

  • در محدوده

شرایط ویژه:

  • درنظر گرفتن قیمتی 5 درصد زیر تعرفه اتحادیه برای افرادی که از طریق سایت آندلس با این فروشگاه تماس حاصل نمایند.

فروش ویژه و جشنواره:

  • 5 درصد زیر نرخ اتحادیه

شماره تماس:

  • 44143712 – 021