اصول تبلیغ فایل (بخش چهارم)

 

یک سناریوی خوب بسازید

خود را جای خریدار بگذارید و ببینید اگر جای او بودید این فایل نظر شما را جلب می کرد؟

برای فایل تان یک سناریو بسازید از خصوصیاتش. ابتدا به صورت کامل معرفی اش کنید. هیچ موردی هرچند کوچک نباید فراموش شود. سپس مزایای رقابتی فایل را پیدا کنید. ویژگی های خوب و منحصر به این فایل که خریدارپسند باشد (شامل قیمت و شرایط پرداخت جذاب هم می شود) و وقتی اطلاعات تان کامل شد با اولویت بندی و به ترتیب آنها را برای مشتری تعریف می کنید… یک پرزنت اصولی و بی نقص!

ادامه در پست بعد

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی