اصول تبلیغ فایل

 

پیرو پست قبلی درباره راهکارهای تبلیغ فایل و آگهی کردن در جاهایی غیر از سایت دیوار، تصمیم گرفتیم اصول حرفه ای تبلیغ یک فایل را در این پست بررسی کنیم و در انتها لیستی از سایت هایی که می توانید برای آگهی کردن فایل از آنها استفاده کنید، می آوریم.

و اما راه های اصولی تبلیغ یک فایل؛

به عنوان یک مشاور حرفه ای، برای کار کردن روی یک فایل می بایست مراحلی را بگذرانید:

ادامه در پست بعد

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی