به منطقه کاری خود حس داشته باشید!

 

یک مشاور املاک تنها در صورتی می تواند یک ملک را به مشتری بفروشد که خود نسبت به آن خانه یا محدوده و منطقه کاری اش حس داشته باشد. اگر به منطقه کاری تان احساس خوبی ندارید و هر روز با شوق وارد محل کارتان نمی شوید، همین فردا شغل خود را تغییر دهید.

یک فروشنده اگر به کالا یا خدمات خود باور نداشته باشد، نمی تواند آن را بفروشد.

برای یک حرفه ای… منطقه ی فعالیتش حکم وطن را داشته و نسبت به آن عِرق دارد.

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی