ذهنیت خودت از خودت در حرفه مشاوری املاک چیه؟
تا حالا بهش فکر کردی؟

مشتری وقتی با شما تماس می گیره یا باهاتون روبرو میشه چه تصور و تصویری از شما در ذهنش ایجاد میشه؟

تو می تونی در ساختن تصویری که در ذهن مشتری ایجاد می کنی تاثیر مستقیم بذاری

کاری کنی که مشتری ها رو به سوی خودت جذب کنی

می تونی خودت رو در ذهن مشتری موندگار کنی

تجربیات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید 🖋