روزمان را بسازیم…

 

یک مشاور املاک موفق برای هر روز خود از روز قبل برنامه ریزی داشته و می داند دقیقا در طول روز چه کارهایی را باید انجام دهد.

رمز موفقیت این است اگر اول روز با لباس مرتب و بوی خوش و روحیه عالی در دفتر حاضر شویم، می توانیم در انتظار بهترین اتفاق ها و بیشترین برکت ها باشیم.

برنامه این است؛

روز خود را بسازی… روزی ات مقدر است.

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی