زمان کم بیاورید!
میانگین کارکرد مفید روزانه ت چقدره؟
شده تا حالا طوری کار کنی که زمان کم بیاری؟
یک مشاور املاک حرفه ای همیشه کاری برای انجام دادن دارد.
همیشه با برنامه کار می کند و می داند قدم بعدی اش چیست!
برای انجام دادن همه کارها طبق برنامه اگر واقعا کار کنید، زمان کم می آورید!
اینو براساس تجربه خودم و همکارام میگم
طوری کار کنید که زمان کم بیارید!