زمان کم بیاورید!

 

اگر یک مشاور املاک واقعا بخواهد کار کند و صد در صد تلاشش را بکند، هرگز وقت خالی نخواهد داشت.

یا در حال پیگیری تلفنی است یا پرزنت مشتری حضوری یا بازدید به همراه مشتری.

علاوه بر این بررسی هر روزه ی آگهی های املاک، مطالعه تحلیل از کارشناسان مسکن و…

باورکنید اگر طوری کار کنید که زمان کم بیاورید و هر روز یک ساعت زودتر شروع کنید… موفقیت تان حتمی است!

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی