هرگز ابتدای امر از مشتری تون این سوال تکراری و کلیشه ای رو نپرسید:

چقدر پول دارید؟ یا بودجه تون چقدره؟

با پیشنهاد چند تا فایل از رنج های قیمتی متفاوت، خودتون متوجه میشید چقدر پول داره و اینکه شاید مشتری تون از اون تیپ های شخصیتی باشه که این دست سوالات براش برخورنده باشه و با این راه حل شما فرصت دارید تا تیپ شخصیتی مشتری رو تحلیل کنید و آگاهانه وارد مکالمه اصلی بشید…

چقدر درباره این موضوع تجربه دارید؟