دوست مشاورم سلام!
قانون دایره یا محدوده بهت کمک می کنه بهتر و راحت تر مشتری هات و دسته بندی کنی و به کارهات نظم بدی
با قانون دایره می تونی به روند کارهات سرعت بیشتری هم بدی و پیگیری از مشتری ها هم برات بسیار آسون تر میشه
وقتی با این قانون کار می کنی هر مشتری جدید برات حکم یک قرارداد رو داره.
حتما از این قانون استفاده کن و بعدش بهم بگو قانون دایره چطور بهت کمک کرده.
از تجربیات کاریت برام بگو و اجازه بده بقیه از تجربه تو استفاده کنن ✒️
با من همراه باش !