مراحل یک پرزنت اثرگذار! (بخش ششم)

 

و… تا انتهای مسیر همراهش باشید!

زمانی که مشتری انتخابش را انجام داد و پای میز قرارداد نشست، شما به عنوان مشاور کنارش باشید و برای او بجنگید.

در تمامی مراحل انتقال سند و جابجایی پول و… تا انتهای کار همراهش باشید و به عنوان مشاور و راهنمای او تمامی مسیر را مدیریت کنید. مشتری حس می کند که در حال دریافت خدمات از سوی شماست.

موفق باشید!

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی