مشاور یا لشکر یک نفره!

 

یک مشاور املاک حرفه ای می داند که در بسیاری از جهات باید اطلاعات و تخصص کافی داشته باشد

و اگرچه دفاتر دپارتمان املاک، کارکردن به صورت گروهی را مهم می دانند و به آن عمل می کنند

اما نفس کار مشاور به گونه ایست که در مراحل مختلف کار فقط باید روی خودش و توانایی هایش حساب کند… تا بتواند موفق شود.

یک مشاور حرفه ای… یک لشکر یک نفره است که می داند در هر میدان باید چگونه بجنگد!

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی