معرفی کتاب؛ مادها

“مادها” یکی از کتاب های خوبیه که در زمینه تخصصی مشاوراملاک منتشر شده و پیشنهاد می کنم:

حتما مطالعه کنید!

مادها

مشاوراملاک دوستداشتنی

اصول و تکنیکهای کاربردی ویژه مشاورین املاک

نویسنده: احمد انصاری

مشاورآموز با بزرگمهر کیانی