#نه_به_فقط_دیوار!

 

به عنوان یک مشاور املاک یک لحظه به این فکر کنید که سایت دیوار اصلا وجود ندارد.

برای تبلیغ و آگهی کردن فایل هایتان چه راهکاری به جز دیوار به زهنتان می رسد؟

شاید سایت هایی که به صورت تخصصی به آگهی های املاک اختصاص دارند یا… !

به عنوان یک حرفه ای تصور کنید برای یک هفته باید بدون دیوار کار کنید و فایل بفروشید، چه می کنید؟!!

از چه راهی تبلیغ می کنید؟! برای ما بنویسید!

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی