آغاز سال 1401

سالی که گذشت … سال سختی بود

چه عزیزانی که در سال گذشته بودند و به آرزوها و رویاهاشون فکر می کردند…

و حالا دیگه بین ما نیستند!

سالی که گذشت آخرین سال قرن بود

و برای خیلی از ما ، آخرین تجربه از زندگی با عادتها و افکار قدیمی!

امیدوارم در سال جدید از قرن جدید، با عادتهای جدید و افکار جدید…

دریچه از نور و آگاهی برات باز بشه

تا جهانی بسازیم سراسر عشق و معرفت!

 

نوروز 1401 مبارک!

بزرگمهر کیانی