همیشه مصمم باشید!

 

هنگام اعلام اطلاعات فایل و پرزنت مشتری هرگونه تردید یا دودلی در اطلاعات اعلامی و لرزش در صدا باعث کاهش اعتبار شما نزد مشتری می شود.

بنابراین سعی کنید درباره فایل های اعلامی تان اطلاعات همه جانبه داشته باشید و برای هر سوال احتمالی مشتری، جوابی قانع کننده پیش بینی کرده باشید.

برای جذب مشتری در این مرحله می بایست لحنی مصمم و قاطع داشته باشید.

تا از فایل ، قیمت یا هر نوع اطلاعاتی مطمئن نیستید، اونو به مشتری اعلام نکنید.

یادتون نره شما مشاور مشتری هستید و اون به شما و اطلاعاتی که بهش ارائه میدید اعتماد کرده

و اگر این اعتماد از بین بره، به معنی از دست رفتن اون مشتری و از همه مهم تر اعتبار شماست.

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی