زمانی که شما با نقدینگی مشخص، به عنوان خریدار وارد منطقه 22 می شوید و هیچ اطلاعاتی از پروژه های موجود ندارید، شروع به بررسی کرده و با مراجعه به دفاتر مشاورین املاک و سایت های آنها اطلاعات خود را افزایش می دهید. قطعا یک یا دو پروژه که با میزان بودجه و شرایط شما مطابقت دارد، نظر شما را جلب کرده و درباره آن دو پروژه تحقیقات بیشتری انجام می دهید. فروشندگان موجود در بازار را سبک سنگین می کنید و در این مسیر به یک یا دو مشاور املاک اعتماد کرده و خریدتان را انجام می دهید. این مسیر منطقی و بدون مشکلی است که اگر قصد خرید داشته باشید می توانید با صرف انرژی و زمانی در حدود یک هفته، موفق شوید خرید خوبی انجام دهید.

اما برخی مواقع، مسیر فوق دچار انحراف شده و تصمیم گیری برای خرید را سخت می کند و این احتمال وجود دارد که کلا نتوانید خرید انجام دهید و یا گزینه مناسبی را انتخاب ننمایید. این امر زمانی اتفاق می افتد که شما با گزینه های متعددی روبرو شوید که ذهن تان را شلوغ و مشوش گرداند. زمانی که به دفاتر متعدد مراجعه کنید و با تمامی سایت ها و آگهی هایی که می بینید تماس بگیرید و از هر کس پیشنهاد جداگانه ای دریافت کنید، طبیعتا گزینه های پیشنهادی زیاد شده و در نتیجه موفق نخواهید شد تمامی این گزینه ها را مدیریت کنید، که در نهایت یا انتخاب اشتباهی خواهید داشت و یا نمی توانید به نتیجه مشخصی برسید.

دقیقا در همین نقطه است که تصمیم گیری سخت می شود و راه حلی پیش رو ندارید جز اینکه با کمک مشاورین مطمئن و حذف گزینه هایی که با خواسته و بودجه شما انطباق ندارند، به یک یا دو گزینه مطمئن رسیده و بتوانید بهترین و منطقی ترین تصمیم را اتخاذ نمایید.

نگارنده؛ بزرگمهر کیانی