وقتی تکلیف تان با خودتان روشن نیست!

 

دغدغه ی امروز نگارنده معرفی چند تیپ مشتری دردانه و عزیز می باشد، که در ادامه به اختصار توضیحاتی درباره آنان بیان شده است.

صد البته شکی نیست که مشتری مهم ترین سرمایه ی هر کسب و کاری است اما هدف نگارنده بازتاب رفتارهایی است که مشاورین املاک را آزار می دهد و شاید این بازتاب تاثیری هر چند کوچک در بهبود روند کار مشاورین املاک داشته باشد.

مورد نخست

فروشنده به دفتر املاک مراجعه کرده، ملک خود را فایل می کند.

ذهنیتی که از قیمت و ارزش ملک خود دارد با واقعیت بازار فاصله ی زیادی داشته و …

تلاش مشاور جهت نزدیک کردن قیمت پیشنهادی وی، به قیمتی منطقی بی فایده بوده و …

فروشنده ی محترم همچنان ارزش ها و مزیت های بدیهی ملک خود را بر می شمارد

و اصرار دارد که اطلاعات مشاور درست نبوده و قیمت ملک همان است که گفته شد!

مورد دوم

خریدار به دفتر املاک مراجعه کرده و درخواست اطلاعات درباره پروژه ها و املاک منطقه را دارد.

مشاور شروع به توضیح می کند.

مطمئنا توضیحات مشاور نقطه شروع، اوج و پایانی دارد

و البته ارائه این توضیحات ضروری بوده و زمان بر هم نیست.

مشاور اولین جمله را که بیان می کند،

خریدار حرف او را قطع کرده و سوالی می پرسد که مشاور در سه گام بعدی باید به آن می رسید.

مشاور پاسخ داده و ادامه می دهد تا توضیحاتش را کامل نماید.

دوباره خریدار در حرف او می دود و سوال بعدی را عجولانه می پرسد و همچنان…

و همچنان این روند ادامه می یابد.

نگارنده در اینگونه مواقع سکوت می کند و توضیحاتش را برای مشتری های باحوصله ی بعدی نگه داشته

و در مقابل سوالات رگباری خریدار عجول، تنها به جواب های یک کلمه ای بسنده می کند.

مورد سوم

خریدار به دفتر املاک مراجعه کرده و یک نفر از دوستان و آشنایانش را به عنوان مطلع امور املاک به همراه خود آورده است.

آن دوست و آشنا نیز از آنجایی که می خواهد برای دوستش که قصد خرید دارد سنگ تمام بگذارد،

تمام تلاشش را می کند که مشاور و پروژه های پیشنهادی اش را به چالش کشیده و بدین ترتیب رفاقت را در حق دوستش تمام کند.

اتفاقی که می افتد این است که مشاور تمام انرژی اش را می گذارد تا صداقت گفتارش را به خریدار ثابت نماید

و خریدار مثل کسی که دزد گرفته است به مشاور زل زده و بدبینانه او را نگاه می کند…

برخی از خریدارها نیز لبخند عاقل اندر سفیهی چاشنی نگاه شان می کنند که این لبخند بدجور روی دوش مشاور سنگینی می کند!

به نظر نگارنده ابتدا تکلیف تان را با خودتان روشن کنید و سپس به دفتر مشاور املاک مراجعه کنید.

 

نگارنده؛ بزرگمهر کیانی