چگونه به خریدار بازدید بدهیم! (بخش دوم)

 

همیشه آماده باشید

شاید برای یک مشاور بازدید دادن از یک فایل برای بار سوم آنهم در یک روز، خسته کننده باشد اما فراموش نکنید تمام خریدارهایی که به شما مراجعه می کنند، برای بار اول آن فایل را می بینند و اگر شما در ارائه فایل ضعیف یا کسل باشید نتیجه مطلوب را نخواهید گرفت. بنابراین در تمام ساعات روز برای یک بازدید پرانرژی و حرفه ای آماده باشید.

ادامه در پست بعد

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی