چگونه به خریدار بازدید بدهیم! (بخش پنجم)

 

همه چیز را صادقانه بگویید

مشتری حق دارد درباره ملکی که می خواهد بخرد یا اجاره کند تمام موارد را بداند حتی اگر در طول بازدید متوجه آن موارد نشود، وظیفه مشاور است که آن نکات را مو به مو برای مشتری شرح دهد. شاید با توضیحات شما و دیدن ایراد آن فایل رد شود اما قطعا آن مشتری به شما اطمینان صددرصد پیدا کرده و حتما با شما کار می کند و حتی شما را به بقیه نیز معرفی می کند.

ادامه در پست بعد

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی