چگونه به خریدار بازدید بدهیم! (بخش ششم)

 

و در نهایت… طرف او باشید!

برای خیلی از مشاورها پیش آمده که وقتی فایل به خریدار بازدید می دهند، او بین دو یا چند گزینه مردد می شود و نظر شما را می پرسد.

اگر نظرتان را پرسید واقعا منافع او را در نظر بگیرید و پیشنهاد یا نظرتان را اعلام کنید. مشتری آگاه است و شما را می بیند. اگر طرف او باشید شما را رها نمی کند، ولی اگر به خودتان تنها فکر کنید او نیز شما را با خودتان تنها می گذارد!

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی