چگونه به خریدار بازدید دهیم!

 

بازدید دادن به خریدار یکی از اصلی ترین مراحل کار یک مشاور است. نوع بازدید دادن و ارائه ملک تاثیر زیادی بر تصمیم گیری مشتری دارد.

در ادامه مواردی را که یک مشاوراملاک در ارائه بازدید باید رعایت کند، ذکر شده است.

بی تردید با رعایت این نکات و البته مجموعه ای از توانایی های حرفه ای، مشاور می تواند به موفقیت و درآمد بالا برسد.

ادامه در پست بعد

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی