کاریزماتیک باشید!

یکی از اصلی ترین شاخصه های یک مشاوراملاک موفق، قدرت جذبه یا همان داشتن کاریزما می باشد. ویژگی هایی چون؛

  • ظاهر آراسته و موجه و تمیز و موتب
  • خوش قول بودن و وقت شناسی (همیشه)
  • بیان مناسب و محکم (تلفنی و حضوری)
  • داشتن ارتباطات قوی و موثر در کار
  • برخورداری از استایل خاص خود در همه حال

یک مشاوراملاک حرفه ای… در همه حال طوری رفتار می کند که مشتری کوچک ترین تردیدی به گفتار و رفتارش نمی کند!

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی