گاهی اوضاع قمر در عقرب می شود!

در هر صنف و شغل و حرفه ای که باشی،

در هر سن و سال و موقعیت و مقام هم که باشی فرق نمی کند،

یا اینکه در هر شهر و کشوری در این دنیا که زندگی کنی…

گاهی اوقات اوضاع بر وفق مرادت نیست و هر چه هم که تلاش می کنی، فکر می کنی،

انرژی مثبت به کائنات ارسال می کنی و هر چه که یاد داری و یاد گرفته ای را به کار می بندی اما

 

به قول شاعر گاهی نمی شود که نمی شود… که نمی شود!

روی سخنم با مشاورین املاک عزیزی است که همیشه تلاش می کنند

اما همیشه در روی یک پاشنه نمی چرخد و پیش می آید که برای یک یا دو ماه هر چه تلاش می کنی و بازدید می دهی و پرزنت می کنی

و هر آنچه در آستین داری به کار می بندی اما نمی شود،

نه طلسمی در کار است نه بازار آنچنان سرگردان و خراب شده است که طی دو ماه نتوانی حتی یکی از موارد را به سرانجام برسانی، نه هیچ دلیل دیگری شاید!

تنها دلیل گاهی می تواند خستگی فکر و ذهن مشاور باشد…

 

می خواهم از شما مشاور عزیز سوال کنم:

بعد از آخرین قراردادی که به نتیجه رساندی به خودت گفتی خسته نباشی؟

برای خودت جایزه ای در نظر گرفتی؟

خودت را به یک روز مرخصی یا مسافرتی یکی دو روزه میهمان کردی؟

اگر این سوالات برایت عجیب می آیند و اصلا به صورت سوال ها هم تابحال فکر نکرده ای باید بگویم دلیل خشک شدن این اواخرت می تواند همین بیگانه بودنت با خودت باشد!

همه ما در یک سفر یک طرفه با هم همسفر و همسفره ایم،

تمام مایی که در حرفه املاک مشغول به کار هستیم می دانیم که حرفه املاک واقعا سخت و طاقت فرساست

و طاقت آوردن در این شغل آداب و رسومی دارد که اگر به کار نبندیم به مشکل برمی خوریم.

یکی از آن مشکلات هم مدیریت بحران است که اگر بلد نباشی اذیت می شوی.

دقیقا در زمان هایی که خشک می شوی و هیچ کدام از گزینه هایت به نتیجه نمی رسند و عقلت به جایی قد نمی دهد و به نقطه ای میرسی که دیگر نمی دانی باید چکار کنی…

دقیقا در همین نقطه است که اگر نتوانی ذهن و روحت را مدیریت کنی، افکار منفی و نومیدی به سراغت می آیند و تا به خودت بیایی مسمومت کرده اند…

 

افکاری شبیه به اینکه :

تو نمی توانی! دیگه شغل املاک فایده ای نداره! همه چی قفل شده! نه!نه!نه! و… صدها نه دیگه!

دقیقا در همین نقطه است که نیاز داری کمی توقف کنی و ذهن و روح خودت رو بروزرسانی کنی،

با خودت مهربان باشی و با چند جمله تاکیدی و کمی تنفس آگاهانه…

دوباره حرکت کنی و این بار با انرژی بیشتر و خالص تر حرکت کنی…

اینو با ایمان کامل بهت میگم دوست من…

این شروع دوباره چنان انرژی و انگیزه ای بهت میده که برای خودت هم قابل باور نیست…

فقط کافیه بعد از هر موفقیت، کمی بایستی… نفسی تازه کنی و دوباره حرکت کنی!

 

نگارنده؛ بزرگمهر کیانی