ایستگاه مترو وردآورد با برخورداری از حدود 3 هزار مترومربع فضای باز و در حدود 4 هزار مترمربع فضای سرپوشیده، یکی از 11 ایستگاه خط 5 مترو تهران می باشد، که در کیلومتر 16 آزادراه تهران – کرج، خیابان داروپخش واقع شده است.

ورودی‌های ایستگاه متروی وردآورد به ترتیب در خیابان های داروپخش و شهید اردستانی قرار دارند.

این ایستگاه در دسترس اهالی منطقه وردآورد مشتمل بر قسمت مسکونی قدیمی وردآورد و همچنین شهرک های جدید در حال ساخت در داخل منطقه وردآورد شمالی است. اهالی شهر قدس نیز از این ایستگاه استفاده می کنند.

این ایستگاه با ایجاد خط 10 متروی تهران – خطی شرقی غربی در شمال شهر تهران- مبدا این خط در منتهی الیه غرب خواهد بود. خط 10 در انتهای شرقی به ایستگاه مترو قنات کوثر وصل خواهد شد.

خطوط اتوبوس ایستگاه وردآورد:

همچنین این ایستگاه خطوط تاکسی نیز دارد.

نشانی ایستگاه مترو وردآورد:

منطقه 22، کیلومتر 16 آزادراه تهران – کرج، خیابان شهید اردستانی