ابتدای بزرگراه شهید خرازی در امتداد غربی بزرگراه همت یعنی در نقطه تلاقی این بزرگراه و بزرگراه آیت الله مهدوی کنی در محدوده منطقه 20 شهرداری تهران می باشد.

این بزرگراه در ادامه مسیر خود با عبور از محلات زیبادشت، دهکده المپیک و شمال شهرک راه ‌آهن از تقاطع بلوار پژوهش تا وردآورد در مسیری با مسافت تقریبی 14.5 کیلومتر، در نقطه‌ای قبل‌از پادگان شهید ناصر‌محمدی از‌طریق یک تقاطع غیر‌همسطح و مسیری 3 کیلومتری، با محورهای جنوبی خود ارتباط می‌یابد.

به‌عبارت‌ دیگر بزرگراه شهید خرازی از‌طریق این مسیر با محورهای بزرگراهی مهمی چون بزرگراه شهید حکیم، آزادراه تهران – کرج، جاده مخصوص کرج و بزرگراه فتح مرتبط ‌گردیده است.

این بزرگراه با اتصال به وردآورد مبدا ورودی جدیدی برای پایتخت محسوب می گردد.

بزرگراه شهید خرازی علاوه بر تکمیل رینگ‌ خارجی بزرگراهی در محدوده غربی شهر تهران، دسترسی مطلوبی برای شهرک‌های مسکونی محدوده منطقه‌ 22 و معابر‌اصلی این منطقه به شبکه بزرگراهی پایتخت فراهم آورده است.

به‌دلیل ارتباطی که بزرگراه خرازی از‌طریق بلوار پژوهش، خیابان اردستانی و محوری در محدوده ورد‌آورد با‌محور آزادراه تهران – کرج دارد، پس از بهره برداری بار‌ترافیکی آزادراه را به‌ویژه در ساعات اوج ترافیک به‌نحو چشمگیری کاهش خواهد داد.

تقاطع S10 این بزرگراه به‌دلیل ارتباط با محور‌شریانی شمال همت، علاوه بر تنظیم ترددهای محلی، بزرگراه شهیدخرازی را به یکی‌از گزینه‌های اصلی دسترسی به دریاچه چیتگر بدل کرده است.