ابتدایی (دوره اول و دوم)

دبستان دخترانه فدک در سال 1370 و با هدف شکوفایی هرچه بیشتر استعدادها و جهت دادن به رشد و تکامل روحی – روانی دانش آموزان و همچنین سامان بخشیدن به جنبه های آموزشی و پرورشی صحیح، نگرش های اجتماعی و تربیت نسلی کارآمد، مستعد، سالم، با تربیت اسلامی و بهره مند از سجایای اخلاقی، تاسیس گردید.

این دبستان که از جمله مدارس غیردولتی هوشمند دخترانه منطقه 22 شهرداری تهران است، در مقطع ابتدایی (دوره اول و دوم) مشغول به فعالیت می باشد.

تدوین و تحقق اهداف برنامه با توجه به رویکردهای آموزشی برنامه درسی ملی و نیز سند تحول بنیادین بر مبنای آئین نامه شورای عالی آموزش و پرورش به صورت دانش آموز محور، از جمله اقدامات موثر این مرکز است.

نشانی دبستان دخترانه فدک:

منطقه 22، شهرک گلستان، میدان ساحل، خیابان نقیب زاده

شماره تماس:

021-44762391-3

وب سایت:

http://www.fadaksmartschool5.ir/