ابتدایی دوره اول و دوم

دبستان پسرانه میثاق یک از جمله مدارس دولتی منطقه 5 می باشد که در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران (شهرک پیکان شهر) احداث گردیده است.

این مدرسه در مقطع ابتدایی (دوره اول و دوم) مشغول به فعالیت می باشد.

نشانی مدرسه میثاق 1:

منطقه 22، آزادراه تهران – کرج، کیلومتر 15، شهرک پیکان شهر

شماره تماس:

021-44197343