متوسطه دوره اول

دبیرستان پسرانه شهید همت یکی از مدارس دولتی منطقه 5 آموزش و پرورش می باشد که در محدوده منطقه 22 واقع شده است.

این دبیرستان پسرانه در مقطع متوسطه دوره اول مشغول به فعالیت می باشد.

نشانی دبیرستان شهید همت:

منطقه 22، شهرک شهید باقری، بوستان 8

شماره تماس:

021-44730897