متوسطه دوره اول

دبیرستان پسرانه 14 خرداد از جمله مدارس دولتی آموزش و پرورش منطقه 5 می باشد که در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده است. این مدرسه در مقطع متوسطه دوره اول مشغول به فعالیت می باشد.

نشانی دبیرستان 14 خرداد:

منطقه 22، شهرک گلستان، میدان اتریش، بلوار گلها، یاس 11

شماره تماس:

021-44702878