دبستان و متوسطه دوره اول

مجتمع آموزشی دخترانه شریف از جمله مدارس دولتی آموزش و پرورش منطقه 5 می باشد که در محدوده منطقه 22 واقع شده است. این مرکز در مقاطع ابتدایی (دوره اول و دوم) و متوسطه دوره اول مشغول به فعالیت می باشد.

نشانی مجتمع آموزشی شریف:

منطقه 22، کیلومتر 17 آزادراه تهران – کرج، خیابان دارو پخش، شهرک دانشگاه شریف

شماره تماس:

021-44990800