دبستان و متوسطه دوره اول

مجتمع آموزشی دخترانه شهدای راه آهن یکی از مدارس دولتی منطقه 5 می باشد که در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده است.

این مرکز آموزشی در مقاطع ابتدایی (دوره اول و دوم) و متوسطه دوره اول مشغول فعالیت می باشد.

نشانی مجتمع آموزشی شهدای راه آهن:

منطقه 22، شهرک گلستان (راه آهن)، بلوار گلها، بنفشه 6

شماره تماس:

021-44732535