دبستان و متوسطه (دوره اول)

مجتمع آموزشی دخترانه متانت از جمله مراکز آموزشی دولتی منطقه 22 شهرداری تهران می باشد. این مرکز در مقاطع ابتدایی (دوره اول و دوم) و متوسطه (دوره اول) مشغول به فعالیت می باشد.

نشانی مجتمع آموزشی متانت:

منطقه 22، دهکده المپیک، بلوار امیرکبیر، خیابان کوهک، شهرک یاس

شماره تماس:

021-44753664