مهدکودک، ابتدایی دوره اول و دوم – متوسطه اول

مجتمع پسرانه پویش نوین ازجمله مدارس آموزش و پرورش منطقه 5 می باشد که در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده است. در این مرکز فعالیت های مختلفی در زمینه های هنری، فرهنگی، آموزشی، فنی مهارتی و پژوهشی انجام می پذیرد.

از جمله اهداف ذکر شده برای این مرکز آموزشی می توان به موارد ذیل اشاره کرد؛

  • تربیت نسلی توانمند، مبتکر، شاد و متعهد
  • تامین بهداشت روانی، پویایی و نشاط دانش آموزان
  • آموزش مهارت های زندگی
  • یادگیری فعال و خودانگیخته دانش آموزان

نشانی مهد کودک و دبستان پسرانه پویش نوین:

منطقه 22، شهرک گلستان، میدان اتریش، بنفشه نهم شمالی، پلاک31

شماره های تماس:

021-44700193

021-44700217

نشانی دبیرستان پسرانه پویش نوین:

منطقه 22، شهرک گلستان، میدان اتریش، یاس نهم، پلاک 20

شماره های تماس:

021-44755096

021-44704808

وب سایت:

http://www.pouyeshnovinsch.ir/GSchool/#/Frontpage