ابتدایی (دوره اول و دوم) – متوسطه (دوره اول)

مرکز آموزشی فرزانگان نیروی انتظامی از جمله مدارس دولتی پسرانه است که در مقاطع ابتدایی (دوره اول و دوم) و متوسطه دوره اول مشغول به فعالیت می باشد. این مرکز در منطقه 5 آموزش و پرورش و در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده است.

نشانی مدرسه فرزانگان نیروی انتظامی:

منطقه 22، شهرک گلستان، انتهای گلها، مجتمع مسکونی ناجا

شماره تماس:

021-44706644