پیش دبستانی و ابتدایی دوره اول و دوم

دبستان دخترانه پویندگان راه شفق از جمله مدارس غیردولتی آموزش و پرورش منطقه 5 می باشد که در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده است. این مدرسه در مقاطع پیش دبستان و ابتدایی دوره اول و دوم مشغول به فعالیت می باشد.

نشانی دبستان پویندگان راه دانش:

منطقه 22، شهرک گلستان، بلوار اقاقیا، قائم دوم شرقی، پلاک 6

شماره تماس:

۰۲۱-۴۴۷۱۷۱۷۲