کار و دانش

کار و دانش پسرانه شهید اندرزگو از جمله مدارس دولتی منطقه 5 آموزش و پرورش می باشد که در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران قرار گرفته است.

نشانی کار و دانش شهید اندرزگو 1:

منطقه 22، دهکده المپیک، بلوار امیرکبیر، بلوار 35 متری گلها، بنفشه یازدهم

شماره تماس:

021-44715860