مهدکودک آترین در شهرک گلستان واقع در منطقه 22 شهرداری تهران تاسیس شده است.

این مرکز تحت سرپرستی نرگس صفا بخش مشغول به فعالیت می باشد.

نشانی:

منطقه 22، شهرک گلستان، خیابان اقاقیا، 35 متری هاشم زاده، کوی قائم 13، پلاک 24

شماره تماس:

44150636 – 021