مهدکودک و پیش دبستانی خانه های فیروزه ای در سال 1395 در شهرک سروآزاد واقع در منطقه 22 شهرداری تهران تاسیس شد.

این مرکز که با مدیریت بزرگ دوستی در حال فعالیت است، پذیرای کودکان 2 تا 6 سال می باشد.

نشانی:

منطقه 22، شهرک سرو آزاد، بوستان سرو

شماره تماس:

44191540 – 021

09019474047