پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به عنوان یک موسسه پژوهشی، براساس مصوبه ی شورای گسترش آموزش عالی، با هدف انجام تحقیقات علمی – صنعتی و بویژه کاربردی، تاسیس شد.

این پژوهشگاه علاوه بر گام برداشتن در راستای نیل به اهدافی چون تحقیقات در زمینه های مختلف علوم زیستی، پزشکی،‌ کشاورزی، دارویی و بیوتکنولوژی، آموزش و تربیت متخصصان و محققان دانشگاه های کشور را نیز بر عهده دارد.

در حال حاضر، در این پژوهشگاه به عنوان تنها پژوهشگاه ملی مربوط به ژنتیک و زیست فناوری در ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، بیش از ۲۰۰ نفر در بخش های مختلف پژوهشی، اداری و خدماتی مشغول به فعالیت بوده و علاوه بر این، تعدادی از متخصصان و پژوهشگران سایر دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور،  از طریق انجام طرح های تحقیقاتی مشترک و برگزاری دوره های آموزشی با پژوهشگاه همکاری دارند.

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با ریاست دکتر مصطفی مطلبی دارای بخش های متعددی از جمله سه پژوهشکده و یک کتابخانه به شرح زیر است:

  • پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

این پژوهشکده در فروردین ماه 1393 در نتیجه ادغام دو بخش پژوهشی فعال پژوهشگاه -بخش بیوتکنولوژی گیاهی و بخش بیوتکنولوژی دام و آبزیان- راه اندازی شد. در این مرکز 22 عضو هیات علمی تمام وقت مرکب از 2 استاد، 5 دانشیار، 12 استادیار، 3 مربی و 5 کارشناس پژوهشی مشغول به فعالیت هستند.

  • پژوهشکده زیست فناوری پزشکی

این پژوهشکده در فروردین ماه 1393 از ادغام 3 بخش پژوهشی فعال پژوهشگاه -بخش ژنتیک پزشکی، بخش علوم پایه و سلول های بنیادی- راه اندازی شد. در این مرکز 25 عضو هیات علمی تمام وقت مرکب از 4 استاد، 9 دانشیار، 12 استادیار و 6 کارشناس پژوهشی، مشغول به فعالیت هستند.

  • پژوهشکده زیست فناوری صنعت و محیط زیست

این پژوهشکده در فروردین ماه 1393با ادغام 2 بخش پژوهشی فعال پژوهشگاه -بخش صنعت و محیط زیست و بخش ژنتیک مولکولی- راه اندازی شد. در این مرکز 22 عضو هیات علمی تمام وقت مرکب از  4 دانشیار، 18 استادیار و 5 کارشناس پژوهشی مشغول به فعالیت هستند.

  • کتابخانه پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

این کتابخانه یکی از مهم ترین و جامع ترین کتابخانه ها در زمینه موضوعی خود است. هدف اصلی کتابخانه، انتخاب وگردآوری و ساماندهی منابع علمی وتخصصی اعم از چاپی و غیرچاپی در زمینه های پژوهشی پژوشگاه است.

نشانی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری:

منطقه 22، کیلومتر 15 آزادراه تهران -کرج، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش

کدپستی: 1497716316

شماره تماس:

44787301-10 – 021

نمابر:

44787399 – 021

وب سایت:

http://www.nigeb.ac.ir/